Visie: De gewonde en zoekende mens is in staat zichzelf te helen en tot groei en bloei te komen, indien de bereidheid en inspanning er is om dat proces te doorlopen.

Missie: Via seminars, sessies, programma’s, individuele trajecten en online-counselling begeleid ik mensen die tot vernieuwing en doorbraak willen komen, op de gebieden waar ze in stagneren. Mijn lezingen en boeken bieden vooral aanmoediging en inspiratie.

HET LIJKT VAAK ONMOGELIJK TOT JE HET DOET EN HET GEBEURT.

Deze gedachte en overtuiging staat voor de wijze waarop ik mensen begeleid. Binnen iemands persoonlijke mogelijkheden is groei, vooruitgang en heling haalbaar als innerlijke belemmeringen bewust worden en worden aangegaan, waardoor er verschuiving en nieuw perspectief ontstaat en een nieuwe gevoelsbeleving tot leven komt. Die ontwikkeling is het uitgangspunt.

SEMINARS

Tijdens de seminars doen wij onderzoek naar bewustwordingsprocessen, inzichten en graven dieper in het onbewuste zodat het naar het bewuste kan komen. Eigenwaarde, zelfliefde, herstel- en helingsfasen, zelfkennis vergroten, komt allemaal aan bod tijdens de seminars.

PROGRAMMA’S EN TRAJECTEN

Mensen hebben remmende patronen en emotionele blokkades, maar als ze die herkennen en begrijpen kunnen ze die doorbreken. Indien ze verantwoordelijk en zelfbewust worden, ontdekken ze hun kracht en mogelijkheden. Door (zacht) te confronteren en buiten bestaande kaders te treden ontdekken mensen zichzelf opnieuw. Diep naar de innerlijke belevingswereld gaan zorgt voor nieuwe overtuigingen, gedragingen en het vermogen om trouw aan jezelf te zijn. Daardoor worden mensen authentiek, efficiënter en effectiever en daarmee transformeren ze zichzelf en hun leven op gebieden die voor hen belangrijk zijn.

Het is mijn passie om mensen bewust te maken, te inspireren en op te tillen zodra ze dit proces aangaan, zodat ze doorbreken en tot transformatie  komen, en de kwaliteit van hun leven sterk toeneemt. Tijdens de programma’s en trajecten wordt er gebruik gemaakt van diverse vormen van begeleiding: oplossingsgerichte en positieve psychologie, praktische reflectie-opdrachten, rollenspellen, psychologische interventies. Een combinatie van training, counselling en persoonlijk advies die doorbraak gericht is.

THEMA-LEZINGEN & BOEKEN

Mijn thema-lezingen en boeken bieden vooral inspirerende aanmoediging, in combinatie met diepergaande psychosociale en psychologische handvatten aanreiken om tot nieuwe inzichten, bewustwording en vervolgstappen te komen.