Visie: De gewonde en zoekende mens is in staat zichzelf te helen en tot groei te komen, indien de bereidheid en inspanning er is om dat transformatieproces te doorlopen.

Missie: Via programma’s, individuele trajecten en workshops help ik mensen die tot vernieuwing en doorbraak willen komen, op de gebieden waar ze in vastlopen. Mijn lezingen en boeken bieden vooral inspiratie en aanmoediging.

HET LIJKT VAAK ONMOGELIJK TOT JE HET DOET EN HET GEBEURT.

Deze gedachte en overtuiging staat voor de wijze waarop ik de programma’s en trajecten geef. Binnen iemands persoonlijke mogelijkheden is groei, vooruitgang en heling haalbaar als innerlijke belemmeringen bewust worden doorvoeld en aangegaan, waardoor er verschuiving en nieuw perspectief ontstaat en een nieuwe gevoelsbeleving tot leven komt. Die doorbraak is het uitgangspunt.

WORKSHOPS

Tijdens workshops doen wij onderzoek naar bewustwordingsprocessen, inzichten en graven dieper in het onbewuste zodat het naar het bewuste kan komen. Eigenwaarde, zelfliefde, herstel- en helingsfasen, zelfkennis vergroten, komt allemaal aan bod tijdens de workshops.

PROGRAMMA’S EN TRAJECTEN

Mensen hebben remmende patronen en emotionele blokkades, maar als ze die herkennen en begrijpen kunnen ze die doorbreken. Indien ze verantwoordelijk en zelfbewust worden, ontdekken ze kun kracht en mogelijkheden. Door (zacht) te confronteren en buiten bestaande kaders te treden ontdekken mensen zichzelf opnieuw. Diep naar de innerlijke belevingswereld gaan zorgt voor nieuwe overtuigingen, gedragingen en het vermogen om trouw aan jezelf te zijn. Daardoor worden mensen authentiek, efficiënter en effectiever en transformeren daarmee zichzelf en hun leven op gebieden die voor hen belangrijk zijn.

Het is mijn passie om mensen bewust te maken, te inspireren en op te tillen zodra ze dit proces aangaan, te doorbreken en tot transformatie te komen, zodat de kwaliteit van hun leven verbeterd. Tijdens de programma’s en trajecten wordt er gebruik gemaakt van diverse vormen van begeleiding: sociale en positieve psychologie, praktische reflectie-opdrachten, rollenspellen, psychologische interventies. Een combinatie van training, counselling en persoonlijk advies die doorbraak gericht is.

Mijn lezingen en boeken bieden vooral laagdrempelige inspiratie en aanmoediging, in combinatie met psychosociale en psychologische handvatten.