Wie is HTP

https://www.humantransformationprojects.com is de overkoepelende website van HUMAN TRANSFORMATION PROJECTS.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

  • Persoonlijke informatie van deelnemers zoals hun adresgegevens, gezondheid, levensomstandigheden, werksituatie, die deelnemers vóór, tijdens en na programma’s, trajecten en workshops verstrekken aan Human Transformation Projects, vertegenwoordigt door Miranda Nanda Maria van Dijk, zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Hierover zal nooit informatie worden verstrekt aan derden, zonder medeweten en toestemming van de betrokken persoon.
  • Alle verzamelde gegevens zijn nodig om deelnemers te kunnen voorzien van essentiële informatie betreffende de inhoud en opzet van programma’s, trajecten en workshops en hun eigen verantwoordelijkheden. En tevens om hen in de gelegenheid te stellen om goed geïnformeerd deel te kunnen nemen aan programma’s, trajecten en workshops door eveneens verstrekking van locatiegegevens. aanvangstijd, duur, kosten en inhoud.
  • Op geen enkele wijze is er een resultaatverplichting namens HTP door het geven van programma’s, trajecten en workshops. Deelnemers zijn zelf en volledig verantwoordelijk voor de wijze waarop men met de verstrekte informatie en kennis omgaat.
  • Vertrouwelijkheid.

  • Tijdens programma’s, trajecten, workshops, zal ook met de deelnemers de regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens programma’s, trajecten, workshops ter oren komt. De individuele trajecten zijn vertrouwelijk en vinden plaats tussen cliënt en Miranda Nanda Maria van Dijk, waarbij de vertrouwelijkheid en ethische code natuurlijk ook vanzelfsprekend geldt.

Opgemaakt, januari 2018

Categories: HTP

0 thoughts on “Privacybeleid HTP”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Related Posts

HTP

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Human Transformation Projects   Article 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – opdrachtnemer: HUMAN TRANSFORMATION PROJECTS die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten; – opdrachtgever: Read more…

HTP

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Het is mijn streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie niet up to date Read more…