DIT ZIJN DE AANMELD- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR HET PROGRAMMA -LEREND TRANSFORMEREN– & -COMMITMENT TRAJECT-.

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. het invullen van het aanmeldformulier op deze website met volledige naam en adresgegevens.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor het PROGRAMMA leren transformeren en voor het commitment TRAJECT.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van inschrijving.
 • Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en een factuur die binnen 7 dagen en in alle gevallen 7 dagen vóór aanvang van het programma of traject door u wordt voldaan. Bij een 6 termijnen afspraak, ontvangt u eveneens een factuur die u op de aangegeven data op de factuur in 6 delen dient te voldoen. Bij een 3 termijnen betalingsafspraak voor het commitment traject dient u ook de data zoals vermeld op de factuur te voldoen.
 • Na inschrijving bent u gedurende 7 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.
 • Deze bedenktermijn vervalt als het programma of traject aanvangt binnen de termijn van 14 werkdagen.
 • Bij annulering van uw inschrijving tot twee weken voor aanvang van het programma of traject, wordt 20% van het totale factuurbedrag aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van het programma of traject, dan wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Annuleert u binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens het programma of traject, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden het programma of traject niet door kan gaan, dan wordt het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Door u reeds aan mij betaalde bedragen, waarop u door annulering mijner- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door mij binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij over intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door u door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor hetzelfde programma of traject gezocht worden.
 • Deelnemers dragen te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn.

Opgemaakt, januari 2018

HTP Counselling & Training

Miranda Nanda Maria van Dijk,

Counselor, Trainer, Spreker, Auteur – Menselijke Transformatie