Het lijkt vaak onmogelijk tot je het doet en het gebeurt

U wilt rust, vrijheid en vervulling in uzelf en uw leven ervaren. Maar al lange tijd loopt u tegen uzelf aan of u loopt vast op de gebieden die voor u echt belangrijk zijn. U weet niet hoe u dat kunt doorbreken. U wilt nu prioriteit geven aan wat nodig is om voluit te kunnen leven, want het leven is kort en verandering begint met actie. Ruim 30 jaar heb ik honderden mensen begeleid in hun transformatie-proces. Het vraagt bereidheid en commitment en als u de diepte in wilt gaan, dan ontstaan er mogelijkheden met echte impact. De vernieuwing en bevrijding die u wilt, is ook wat ik voor u wil. Het is mijn missie om u essentiële transformatie-fasen lerend te laten ervaren, en u doorbrekende kennis te geven, zodat dit mogelijk wordt. Als u die stap wilt zetten en een concrete keuze wilt maken, dan nodig ik u uit om kennis te komen maken. Die stap kan veelbetekenend zijn. Het lijkt vaak onmogelijk tot u het doet en het gebeurt. Ik heet u van harte welkom voor een (kosteloos) adviesgesprek. Betrokken groet, Miranda Nanda Maria van Dijk

Wat is transformatie?

Transformatie is iets anders dan veranderen. Veranderen gaat uit van iets dat al bestaat aanpassen of anders doen. Transformatie gaat veel dieper. Transformatie ontstaat van binnenuit en is daardoor duurzaam en leidt tot nieuwe gevoelsbeleving en nieuw perspectief. Het leidt tot energie, nieuwe mogelijkheden en gevoelens die bevrijdend en licht zijn.

Hoe werk het?

Het is geen simpele formule of oppervlakkige benadering, het is een zorgvuldig diepgaand proces. Zelfreflectie is het instrument dat we gebruiken om tot transformatie te kunnen komen. Zelfreflectie is het doorgronden en herkennen van processen die bewust en onbewust plaatsvinden binnen uw psyche. Het gaat hierbij niet alleen om denkprocessen, maar ook om gedrag, overtuigingen, gevoelens en emoties.

Wat brengt het u?

Alle mogelijkheden die ik bied zijn gericht op doorbraken teweegbrengen in bewustwording, inzichten en gevoelens. Dat betekent diepgaande fundamentele en structurele omzetting van destructief denken en contraproductief gedrag en een verschuiving in uw innerlijke gevoelswereld. Transformatie is een gelaagd proces, dat u in uw eigen tempo aangaat, maar wat grote impact heeft op de kwaliteit van uw leven.

Klik op de video voor meer uitleg!

..

 

AFGEBAKENDE COUNSELLING & TRAINING HEBBEN HET GROOTSTE EFFECT OP TRANSFORMATIE, OMDAT FOCUS, COMMITMENT EN DIEPGAANDE AANPAK HET BLIJVEND RESULTAAT ONTEGENZEGLIJK VERSTERKT.

 

De 6 modules van het (6 maanden) Programma Lerend transformeren

Kort overzicht van de afzonderlijke modules. Klik op de plaatjes voor uitvoerige info.

Module 1

Achtergrond & Patronen

Om tot verschuiving en vernieuwing in denken, voelen en gedrag te komen is het belangrijk te achterhalen waar u dat geleerd heeft. Zodra u patronen herkent en begrijpt, kunt u beginnen met de omvorming naar wat u dient.

Module 2

Module 2

Bewustwording & Inzichten (de relatie met uzelf)

Een dieper onderzoek naar uw persoonlijk verhaal en de uitwerking op uw (gevoels) leven én hoe dit te transformeren naar groei en het toewerken naar uw nieuw doel.

Module 3

Module 3

Voelen & Doorbreken

Zodra we in contact komen met onze gevoelens en emoties, werpen we ballast af en komen laagje voor laagje bij onze nieuwe waarheid, zelfredzaamheid en hervonden krachtbron.

Module 4

Module 4

Nieuwe Beleving & Perspectief

Zodra we zelfreflectief en verantwoordelijk worden, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om ons leven opnieuw in te richten en kijken we met nieuwe ogen naar onszelf en het leven.

Module 5

Module 5

Integreren & Oefenen

Onze nieuw verworven inzichten en mogelijkheden gaan we oefenen in de dynamiek met anderen, zodat het natuurlijk en vanzelfsprekend voor ons wordt.

Module 6

Module 6

Evaluatie & Toekomstplannen

Wat we de afgelopen maanden hebben geleerd, gieten wij nu in een evaluatierapport, waar we handvatten in vastleggen. Ook maakt u toekomstplannen, waar u na het programma verder mee kunt om al het nieuwe te integreren in uw dagelijks leven.

Het commitment traject (10 weken)

Beknopte info

Voor wie is dit traject

Klik op de ovale button voor details

Voor mensen die zich gedurende een afgebakende periode volledig en intensief willen committeren aan zichzelf en hun persoonlijk groeiproces. Mensen die zichzelf voorbij zijn gehold en zichzelf hebben verwaarloosd, maar nu echt prioriteit geven aan zichzelf omdat ze meer rust, vrijheid en harmonie willen vinden.

Wat wordt er geboden

Klik op de ovale button voor details

Professionele begeleiding om uw vastlopen te doorbreken in de vorm van 10 weken elke week een persoonlijke transformatie-sessie, 10 ondersteunende skype-sessies online om vooruitgang te realiseren en u support te geven op de moeilijke momenten, essentiële informatie om uw groeiproces te bevorderen en een uitvoerig evaluatie-rapport met handvatten voor uw nabije toekomst.

Wat levert het op?

Klik op de ovale button voor details

Uzelf diepgaand leren kennen. Nieuwe ogen krijgen. Mogelijkheden vergroten op het gebied van zelfredzaamheid, grenzen, daadkracht en kwetsbaarheden leren hanteren. Uw nieuwe visie en beleving over uzelf omzetten in nieuwe plannen en een harmonieuze binnenwereld creëren.

Wilt u gebruikmaken van het kosteloos adviesgesprek?

Belangrijke informatie

Voor uw veiligheid en de waarborging van kwaliteit
HTP

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Human Transformation Projects   Article 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – opdrachtnemer: HUMAN TRANSFORMATION PROJECTS die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten; – opdrachtgever: Read more…

HTP

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Het is mijn streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie niet up to date Read more…

HTP

Privacybeleid HTP

Wie is HTP https://www.humantransformationprojects.com is de overkoepelende website van HUMAN TRANSFORMATION PROJECTS. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen Persoonlijke informatie van deelnemers zoals hun adresgegevens, gezondheid, levensomstandigheden, werksituatie, die deelnemers vóór, Read more…

Onderneming

HTP Counselling & Training - vertegenwoordigt door Miranda Nanda Maria van Dijk
KvK 69108137 - BTW NL158141830B01 info@humantransformationprojects.com Tel: 06 513 15 970 Gevestigend in de Regio Waterland. Counselling-Praktijk: De Wijzend 109 1474 PG Oosthuizen. Ik ben werkzaam in de Provincie Noord Holland met Trainingen, Seminars, Lezingen, Workshops en Freelance Opdrachten.